Wysunieto dwanascie propozycji

Wysunięto dwanaście propozycji. Po dalszej dyskusji utworzono kilka komisji, które miały wykonać różne zadania oparte na tych prepozycjach. Jedna grupa miała spotkać się z dyrektorem, nauczycielami wychowania fizycznego i radą uczniowską, ażeby zorientować się, co można by zrobić, by zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości. Inna grupa postanowiła znaleźć odpowiedź, dlaczego właściwe sportowe zachowanie. się, jest sprawą ważną. Dwie inne grupy miały przedyskutować złe i dobre strony zorganizowania sekcji kibiców jako środka kontroli złego zachowania się widzów. Rozpatrzmy jeszcze raz ten wypadek, aby zobaczyć, jaka teoria uczenia się odgrywała rolę w postępowaniu osób w nim występujących. Decyzja rady pedagogicznej oparta była na założeniu, że wypadek z bezpośrednich lub niedawnych przeżyć dziecka jest dobrym punktem wyjścia dla uczenia się. Członkowie rady pedagogicznej uważali, że niesportowe zachowanie się uczniów klas 9 B wykazało potrzebę uczenia się zasad sportowych i że im wcześniej młodzież zacznie się ich uczyć, tym lepszy będzie skutek. Pani DeI Carlo była zdania, że uczniowie klas 9 B nie zachowali się w sposób właściwy, ponieważ nie znali tego sposobu. Dlatego uważała, że obowiązkiem jej było powiedzieć im, jak należy się zachowywać i jakie zasady zostały przez nich pogwałcone. [hasła pokrewne: neurolog siedlce, korony cyfrowe lava cena, złamanie kości podudzia ]

Powiązane tematy z artykułem: korony cyfrowe lava cena neurolog siedlce złamanie kości podudzia