Teorie te sa zakorzenione w naszej tradycji kulturalnej

Teorie te są zakorzenione w naszej tradycji kulturalnej. Są one tak bardzo częścią naszego codziennego myślenia, że uważamy je za ogólną, naturalną prawdę – jako pogląd zdrowego rozsądku. Większość z tych teorii zawiera w pewnej mierze prawdę, lecz większość jest błędna co najmniej w części. Przyszły nauczyciel, jak również każda inna osoba, która przystępuje do uczenia się jakiegoś zawodu, ma podwójne zadnie: oduczenia się błędnych pojęć, które nie nadają się do zastosowania, i nauczenia się nowych, właściwych pojęć, które stanowią zdrowsze podstawy dla praktyki zawodowej. Obydwa-te zadania są trudne i ważne. Jeżeli zaniedbamy oduczenia się nienaukowych teorii, zachodzi niebezpieczeństwo, ze będą one przeszkodą w pracy nauczyciela. W celu wykazania, czego nauczyciele powinni się oduczyć, opiszemy kilka dość powszechnie uznawanych tradycyjnych teorii uczenia się. [podobne: neurolog siedlce, złamanie kości podudzia, kwasy omega 3 występowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: kwasy omega 3 występowanie neurolog siedlce złamanie kości podudzia