Ruchomosc zmniejsza sie, a moze nawet znikac

Przedni brzeg wątroby jest ostry w stłuszczeniu wątroby, w marskości zanikowej i przerostowej, w raku i bąblowcu wątroby oraz w przypadkach wątroby żółciowej, natomiast zaokrąglony w wątrobie biernie przekrwionej, w skrobiawicy, czasami w stłuszczeniu wątroby. Guzowatość brzegu wątroby stwierdza się w raku i w kile wątroby. Dla kilakowej wątroby znamienne są duże zagłębienia brzegu wątroby, podobne do firanki podciągniętej ku górze. Zbitość i wrażliwość brzegu są zazwyczaj takie same jak odpowiednie cechy powierzchni wątroby. Wątroba jest ruchoma oddechowo tzn. zbliża się podczas głębokiego wdechu do miednicy, a podczas wydechu cofa się ku górze. Ruchomość zmniejsza się, a może nawet znikać: 1) jeżeli jest duże wzdęcie brzucha, duża puchlina brzuszna lub duże guzy zmniejszające znacznie jamę brzuszną; 2) w przypadkach równoczesnego zapalenia torebki wątrobowej oraz silnych bólów ograniczających ruchy oddechowe przepony; 3) w przypadkach zrostów wątroby ze ścianą brzuszną; 4) jeżeli badany oddycha bardzo powierzchownie dotyczy to przede wszystkim kobiet, które rzadko mają tor oddechowy przeponowy. Wątroba nie wykazuje ruchomości przy obmacywaniu ani zależnej od zmiany położenia ciała. Wyjątek stanowi znacznie powiększona wątroba, która może się nieco przesuwać w odpowiednich kierunkach, zgodnie z prawem ciążenia. Badając powierzchnię wątroby zwracamy uwagę: l) na jej spoistość i na to w jakim stopniu ta spoistość jest równomierna; 2) na gładkość; 3) na bolesność; 4) czy nie ma tarcia, chełbotania i drżenia wodunkowego. [podobne: endometrioza po menopauzie, korony cyfrowe lava cena, cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa ]

Powiązane tematy z artykułem: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa endometrioza po menopauzie korony cyfrowe lava cena