Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojec i ukladów odniesienia, co umozliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej róznorodnosci faktów i wiadomosci

Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojęć i układów odniesienia, co umożliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej różnorodności faktów i wiadomości. Te pojęcia i układy odniesienia pomagają jednostce dostrzec stosunki między elementami wiedzy. Dostrzeganie tych wzajemnych powiązań sprawia, że wiadomości nie tylko nabierają pełniejszego znaczenia, lecz stają się również bardziej użuteczne Earl C. Kelley tak komentuje tę popularną i tradycyjną teorię. Nauczyciele i rodzice na ogół uważają wiedzę za coś, co istnieje samo przez się od dłuższego czasu a uczeń ,potrzebuje tylko sięgnąć i nabyć ją. Jeżeli wszyscy, uczniowie z pewnej klasy sięgną ,po te same wiadomości i nabędą je, wszyscy będą umieli to samo. Takie przekonanie, oczywiście, wpływało na nasz sposób postępowania, na budynki szkolne, podręczniki, i co najważniejsze, na masz stosunek do dzieci. Ponieważ przyjmuje się, że wiedza istnieje sama przez się, a więc każdy, kto tylko chce, może ,ją sobie przyswoić, ci zaś, którzy w ten sposób nie postępują, są ludźmi upartymi. Skoro upór osoby uczącej się jest jedyną przeszkodą w powodzeniu w nauce, staramy się zmusić ucznia do pracy. [hasła pokrewne: test integracji sensorycznej, kwasy omega 3 występowanie, neurolog siedlce ]

Powiązane tematy z artykułem: kwasy omega 3 występowanie neurolog siedlce test integracji sensorycznej