TEORIA „DODAWANIA”

TEORIA „DODAWANIA”. Teoria ta jest podstawą popularnego mniemania, że umysł jest magazynem faktów, uczenie się zaś jest procesem nabywania lub wchłaniania faktów. Im więcej faktów, tym więcej uczeń się uczy. Teoria ta, oczywiście, kładzie duży nacisk na zapamiętywanie, ponieważ uczenie się odbywa, prawdopodobnie, drogą zapamiętywania faktów. Teorię tę ilustruje się czasami porównując uczniów do pustych dzbanów, które czekają na napełnienie. Uczenie się jest w dużym stopniu traktowane, jako proces bierny zadaniem uczącego się jest wchłaniać, zadaniem nauczyciela jest czuwać, by uczeń „napełnił się” wiedzą. Tak rozumiane pojęcie uczenia się miał na uwadze George A. Stouffer, kiedy w dyskusji na temat zadań nauczycieli w zakresie higieny psychicznej podniósł zagadnienie, czy myślimy o nauczycielu jako inżynierze społecznym, czy jako o pracowniku obsługującym stację benzynową, który napełnia umysł dziecka faktami . Teoria „dodaw ania” głęboko zakorzeniła się w naszej tradycji kulturalnej, lecz jest bardziej błędna niż teoria nagrody i kary. [podobne: Warszawa ginekolog, dieta w ciąży, ginekolog Warszawa Śródmieście ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta w ciąży ginekolog Warszawa Śródmieście Warszawa ginekolog