Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojec i ukladów odniesienia, co umozliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej róznorodnosci faktów i wiadomosci

Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojęć i układów odniesienia, co umożliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej różnorodności faktów i wiadomości. Te pojęcia i układy odniesienia pomagają jednostce dostrzec stosunki między elementami wiedzy. Dostrzeganie tych wzajemnych powiązań sprawia, że wiadomości nie tylko nabierają pełniejszego znaczenia, lecz stają się również bardziej użuteczne Earl C. Kelley tak komentuje tę popularną i tradycyjną teorię. Nauczyciele i rodzice na ogół uważają wiedzę za coś, co istnieje samo przez się od dłuższego czasu a uczeń ,potrzebuje tylko sięgnąć i nabyć ją. Jeżeli wszyscy, uczniowie z pewnej klasy sięgną ,po te same wiadomości i nabędą je, wszyscy będą umieli to samo. Takie przekonanie, oczywiście, wpływało na nasz sposób postępowania, na budynki szkolne, podręczniki, i co najważniejsze, na masz stosunek do dzieci. Ponieważ przyjmuje się, że wiedza istnieje sama przez się, a więc każdy, kto tylko chce, może ,ją sobie przyswoić, ci zaś, którzy w ten sposób nie postępują, są ludźmi upartymi. Skoro upór osoby uczącej się jest jedyną przeszkodą w powodzeniu w nauce, staramy się zmusić ucznia do pracy. [hasła pokrewne: Ginekolog łódź, endometrioza leczenie hormonalne, ginekologia ]

Ropien okolozatokowy

W okolicy wypustu sutkowego (e mis sari urn rnestoldeurn) może również powstawać ropień podokostnowy wskutek przebicia ropnia okołozatokowego (abscessus perisinualis), wytworzonego w komórkach około zatoki esowatej. Ropień okołozatokowy częściej jednak przebija do samej zatoki esowatej lub Do jamy czaszkowej tylnej, dając groźne powikłania pod postacią zakrzepu zatoki esowatej oraz zapalenia opon mózgowych. Objawy ostrego zapalenia wyrostka sutkowego początkowo są bardzo nieznaczne i ograniczają się do lekkich bólów w . okolicy wyrostka i nieznacznej bolesności uciskowej na wyrostek. Następnie bóle podmiotowe nasilają się i obejmują całą połowę głowy promieniując ku górze od wyrostka ku przodowi i ku tyłowi głowy. [podobne: leczenie endometriozy, objawy ciąży, ginekologia ]