Zewnetrzny przewód sluchowy

Chorzy skarżą się przy tym na przytępienie słuchu, brak apetytu i bezsenność oraz na występujące czasem dreszczyki. Chory taki jest zazwyczaj blady i, robi wrażenie ciężko chorego. Ciepłota ciała dochodzi do 38°, rzadziej występuje wyższa gorączka do 39° i powyżej, która wskazuje na zakażenie ogólne. Zwykle wyciek ropy z ucha jest bardzo obfity, przy czym ropa jest gęsta, wypływająca pod ciśnieniem z otworu w błonie. bębenkowej. Zewnętrzny przewód słuchowy jest zwykle zwężony wskutek opadnięcia tylno-górnej ściany, wywołanego obrzękiem i naciekiem podokostnowym. Na zewnętrznej powierzchni wyrostka sutkowego jest widoczny czasem nie znaczny obrzęk; czasem zaś obrzęk jest bardzo rozległy i obejmuje całą zewnętrzną powierzchnię wyrostka, zachodząc powyżej i poniżej jego szczytu oraz powodując bardzo znaczne odstawanie i zwisanie małżowiny usznej. [więcej w: ginekolog Warszawa, endometrioza stopnie, ginekolog ]

Badanie rentgenowskie

We krwi stwierdzamy leukocytozę z przesunięciem wskaźnika na lewo. Rozpoznanie zapalenia wyrostka sutkowego jest nieraz trudne w tych przypadkach, w których objawy są nieznaczne. Jeśli Jednak w przebiegu ostrego ropnego zapalenia ucha środkowego mamy utrzymujący się w ciągu 3 -4 tygodni obfity wyciek ropy, stany podgorączkowe i tkliwość na ucisk zewnętrznej powierzchni wyrostka sutkowego, to musimy rozpoznać zapalenie wyrostka sutkowego. Towarzyszy temu zwykle obniżenie tylno-górnej ściany zewnętrznego przewodu słuchowego. Z badań pomocniczych należy pamiętać o badaniu rentgenowskim i badaniu krwi na zawartość krwinek białych. Badanie rentgenowskie (patrz Rentgenografia prof. Ceypka) wykonujemy w ostrym zapaleniu wyrostka sutkowego w ułożeniu Schuellera, przepuszczając promień centralny przez zewnętrzny i wewnętrzny przewód słuchowy, które na zdjęciu się nakrywają. Zdjęcie to wykazuje budowę wyrostka sutkowego, a więc rozległość upowietrznienia i wielkość komórek sutkowych. [przypisy: endometrioza leczenie, endometrioza stopnie, objawy ciąży ]