Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojec i ukladów odniesienia, co umozliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej róznorodnosci faktów i wiadomosci

Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojęć i układów odniesienia, co umożliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej różnorodności faktów i wiadomości. Te pojęcia i układy odniesienia pomagają jednostce dostrzec stosunki między elementami wiedzy. Dostrzeganie tych wzajemnych powiązań sprawia, że wiadomości nie tylko nabierają pełniejszego znaczenia, lecz stają się również bardziej użuteczne Earl C. Kelley tak komentuje tę popularną i tradycyjną teorię. Nauczyciele i rodzice na ogół uważają wiedzę za coś, co istnieje samo przez się od dłuższego czasu a uczeń ,potrzebuje tylko sięgnąć i nabyć ją. Jeżeli wszyscy, uczniowie z pewnej klasy sięgną ,po te same wiadomości i nabędą je, wszyscy będą umieli to samo. Takie przekonanie, oczywiście, wpływało na nasz sposób postępowania, na budynki szkolne, podręczniki, i co najważniejsze, na masz stosunek do dzieci. Ponieważ przyjmuje się, że wiedza istnieje sama przez się, a więc każdy, kto tylko chce, może ,ją sobie przyswoić, ci zaś, którzy w ten sposób nie postępują, są ludźmi upartymi. Skoro upór osoby uczącej się jest jedyną przeszkodą w powodzeniu w nauce, staramy się zmusić ucznia do pracy. [hasła pokrewne: Ginekolog łódź, endometrioza leczenie hormonalne, ginekologia ]

plonica, blonica, odra i dur brzuszny

Dawniej sądzono, że zwykle, ten okres czasu jest potrzebny do wystąpienia wyraźnych objawów zapalenia wyrostka sutkowego, Dziś wiemy jednak, że w przypadkach zapalenia ucha środkowego, wywołanego bardzo zjadliwymi zarazkami, a w szczególności w przebiegu niektórych chorób zakaźnych, jak płonica, błonica, odra i dur brzuszny, może wystąpić zapalenie wyrostka sutkowego już w kilka dni od powstania zapalenia ucha środkowego, Pod względem anatomopatologicznym zapalenie wyrostka sutkowego przedstawia początkowo obraz silnego przekrwienia, obrzęku i nacieczenia błony śluzowej wyściełającej komórki wyrostka z wytworzeniem wysięku do światła komórek, Następnie występuje rozmiękanie przegródek kostnych wskutek osreolitycznego działania zarazków i wytwarzanie się ropni początkowo w poszczególnych komórkach, potem obejmujących kilka komórek. Czasem dochodzi do wytworzenia jednego wielkiego ropnia w całym wyrostku (empyema processus mastoidei). [więcej w: Ginekolog łódź, endometrioza leczenie hormonalne, dieta w ciąży ]