Ruchomosc zmniejsza sie, a moze nawet znikac

Przedni brzeg wątroby jest ostry w stłuszczeniu wątroby, w marskości zanikowej i przerostowej, w raku i bąblowcu wątroby oraz w przypadkach wątroby żółciowej, natomiast zaokrąglony w wątrobie biernie przekrwionej, w skrobiawicy, czasami w stłuszczeniu wątroby. Guzowatość brzegu wątroby stwierdza się w raku i w kile wątroby. Dla kilakowej wątroby znamienne są duże zagłębienia brzegu wątroby, podobne do firanki podciągniętej ku górze. Zbitość i wrażliwość brzegu są zazwyczaj takie same jak odpowiednie cechy powierzchni wątroby. Wątroba jest ruchoma oddechowo tzn. zbliża się podczas głębokiego wdechu do miednicy, a podczas wydechu cofa się ku górze. Ruchomość zmniejsza się, a może nawet znikać: 1) jeżeli jest duże wzdęcie brzucha, duża puchlina brzuszna lub duże guzy zmniejszające znacznie jamę brzuszną; 2) w przypadkach równoczesnego zapalenia torebki wątrobowej oraz silnych bólów ograniczających ruchy oddechowe przepony; 3) w przypadkach zrostów wątroby ze ścianą brzuszną; 4) jeżeli badany oddycha bardzo powierzchownie dotyczy to przede wszystkim kobiet, które rzadko mają tor oddechowy przeponowy. Wątroba nie wykazuje ruchomości przy obmacywaniu ani zależnej od zmiany położenia ciała. Wyjątek stanowi znacznie powiększona wątroba, która może się nieco przesuwać w odpowiednich kierunkach, zgodnie z prawem ciążenia. Badając powierzchnię wątroby zwracamy uwagę: l) na jej spoistość i na to w jakim stopniu ta spoistość jest równomierna; 2) na gładkość; 3) na bolesność; 4) czy nie ma tarcia, chełbotania i drżenia wodunkowego. [podobne: endometrioza, dieta w ciąży, ginekolog Warszawa Śródmieście ]

usuwamy krwiak palcem

Po wywierceniu otworu- o średnicy 1 cm, odsłaniamy przestrzeń nadoponową i jeżeli krwiak znajduje się w tym miejscu, trafiamy od razu na skrzepy krwi. Po rozszerzeniu otworu kleszczami kostnymi, przede wszystkim w dół , usuwamy krwiak palcem lub aparatem ssącym, zwracając uwagę Opona Tuerda na zabarwienie krwi. Jeżeli krew nie ma wyglądu krwi tętniczej, źródłem krwawienia jest prawdopodobnie jedna z żył towarzyszących tętnicy oponowej (a. meningea media). Jeżeli po usunięciu skrzepów i krwi płynnej nie ma już krwawienia, nie robimy dalszych poszukiwań i zamykamy ranę po włożeniu cienkiego sączka gumowego; sączek usuwamy po upływie 24 godzin. [przypisy: ginekologia, dieta w ciąży, ginekolog ]