Świadoma zgoda ad

Niektórzy twierdzą, że chociaż świadoma zgoda pozwala uczestnikom na podejmowanie decyzji o dopuszczalnym ryzyku, może być zbędne w przypadku badań obejmujących wydobywanie dużych zbiorów danych lub analizę zdekondiowanych próbek biologicznych, ponieważ ryzyko jest niewielkie, zwłaszcza w porównaniu z ryzykiem badań na wcześniejszym etapie. niesprawdzone zabiegi. Ponadto, deasemifikacja i ochrona prywatności jeszcze bardziej zmniejszają indywidualne ryzyko informacyjne 10,11 Ponadto istnieje obawa, że wymaganie zgody na badania tego rodzaju o niskim ryzyku może utrudnić lub uczynić niemożliwym, w innym przypadku, cenne badania lub może prowadzić do błędu selekcji – to jest , sytuacja, w której osoby wyrażające chęć udzielenia zgody różnią się zasadniczo od tych, którzy nie są chętni, co zagraża nauce. Na rynku komercyjnym ludzie korzystają z mediów społecznościowych i urządzeń przenośnych i udostępniają swoje dane dużym bazom danych w niezliczonych ilościach i mogą nie wiedzieć o wielu podmiotach gromadzących i przechowujących swoje dane do wykorzystania w przyszłości. Czasami ludzie są ogólnie powiadamiani o różnych sposobach wykorzystywania ich danych, jednak badacze rzadko należą do wyobraźni użytkownika . 14 Reakcje na niektóre badania naukowe, takie jak eksperyment z emocjami na Facebooku lub badania OkCupid, 15-17 jako a także dane empiryczne, takie jak zebrane w związku z monitorowaniem depresji na poziomie populacji na Twitterze, 18 dostarczają dowodów na to, że niektórzy ludzie mają silne poczucie, że są pytani i nie mogą wyrazić zgody na pewne zastosowania badawcze.19
Badania z udziałem personelu biologicznego mogą stwarzać ryzyko odmienne od tych, które powstają w wyniku badań z aktywnie lub pasywnie gromadzonymi danymi, jednak publiczni i prywatni badacze często używają zdeklarowanych biuletynów klinicznych bez zgody12. Wymaganie zgody na wykorzystanie takich próbek może spowodować mniejsze, więcej wysoce selektywne zbiory próbek uczestników, które mogą utrudniać badania korzystne dla społeczeństwa lub ograniczać jego ważność. Debata na temat potrzeby i formy świadomej zgody na badania z przechowywanymi biospecimenami została wznowiona przez ostatnie międzynarodowe dyskusje i zaproponowała zmiany we wspólnej zasadzie USA (zmiany, które ostatecznie nie zostały zaakceptowane), które wymagałyby pisemnej zgody na wszystkie badania biologiczne. .20,21 Nawet ci, którzy popierają wymagającą zgodę na badania w dziedzinie biologii, nie zgadzają się co do tego, czy zgoda powinna być szeroka dla szerokiej gamy przyszłych badań możliwych do wykonania, czy też konkretnych dla każdego zastosowania, jednorazowych lub bieżących, i optować lub rezygnować z tego. -27
Inne rozwijające się paradygmaty badań klinicznych, w tym pragmatyczne badania i systemy opieki zdrowotnej – to znaczy systemy, w których interwencje mieszczące się w zakresie standardowej praktyki są testowane, a dane gromadzone są pasywnie w celu poprawy wyników – prowokowały również debatę na temat odpowiednich metody świadomej zgody. 28-31 Chociaż niektóre z tych badań są bardziej zbliżone do prototypowego badania klinicznego, wiążą się z niskim ryzykiem badawczym, są bardziej podobne do badań nad poprawą jakości niż interwencyjne badania kliniczne i zależą od zbiorowego uczestnictwa w badaniach naukowych. Cechy niektórych z tych procesów prawdopodobnie pozwalają na mniej formalne procedury zgody, być może na powiadomienia z rezygnacją, aw niektórych przypadkach nawet na rezygnację.
Jednak w ankiecie po sondażu ludzie deklarują, że wolą być pytani i mają wybór odnośnie do badań, nawet jeśli istnieje niewielkie ryzyko dla nich.27,32-39 Wyzwaniem jest znalezienie praktycznych, nieuczciwych sposobów respektowania wyborów osób, które mają minimalny negatywny wpływ na naukę
[patrz też: sztanga allegro, test integracji sensorycznej, leki recepturowe przepisy ]

Powiązane tematy z artykułem: leki recepturowe przepisy sztanga allegro test integracji sensorycznej