Świadoma zgoda ad 9

Z drugiej strony, analiza skupień danych dotyczących aktywności u ponad 20 000 uczestników dała wyraźne wzorce aktywności, które korelowały ze stanem zdrowia sercowo-naczyniowego zgłaszanym przez uczestników, w szczególności częstszymi przejściami ze stanu nieaktywnego do aktywnego. Ustalenia te będą wymagały prospektywnej, podłużnej oceny. Przyszłość
Wzrost mobilnego dostępu i korzystania z urządzeń zapowiada większą zdolność do przeprowadzania zarówno spersonalizowanych, jak i populacyjnych badań zdrowotnych81. Korzystając z urządzeń mobilnych, ludzie mogą uczestniczyć i wnosić swoje dane, aby łatwiej je badać, a badacze mogą mieć szerszy dostęp do populacji, a także głębszy dostęp do indywidualnych działań. Bogactwo dużych danych , które mogą pochodzić z tych badań, oferuje potencjał do nowego wglądu w zdrowie i choroby82. Rzeczywiście, inicjatywa w dziedzinie medycyny precyzyjnej, zapoczątkowana przez byłego prezydenta Baracka Obamę, ma na celu wykorzystanie tego potencjału poprzez włączenie urządzeń mobilnych jako części Technologie fenotypowania i wzmocnienie badań skoncentrowanych na pacjencie 83,84; Inicjatywa ta wykorzystuje nowatorskie podejście do rejestracji, świadomej zgody i zaangażowania w swój plan zatrudniania ponad miliona wolontariuszy w programie badawczym All of Us85. Federalne agencje aktywnie aktualizują swoje podejście do badań i urządzeń mobilnych za pomocą wskazówek dotyczących e-zgody Mobilne aplikacje medyczne i urządzenia niskiego ryzyka. 86-89 Istnieje wyraźna potrzeba – i okazja – do studiowania i ulepszania procesów świadomej zgody na aplikacje w miarę postępu doświadczeń i technologii.90 Nadrzędnym celem jest zapewnienie społeczności badawczej uczestników i badaczy dysponujących lepszymi narzędziami do intensyfikacji badań medycznych w XXI wieku.
Z Oddziału Medycyny Kardiologicznej, Uniwersytetu Stanford University School of Medicine, Stanford (MVM, EAA) i Verily Life Sciences, South San Francisco (MVM) – oba w Kalifornii. Prośba o przedruk do Dr. McConnella z Wydziału Medycyny Kardiologicznej, Wydziału Medycyny Uniwersytetu Stanforda, 300 Pasteur Dr, Stanford, CA 94305 lub o.
Zgoda na wideo
Gagandeep Kang, MD, Ph.D.
W 2013 r. Sąd Najwyższy Indii wydał orzeczenie, w którym podkreślił fakt, że pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych mieli niewielkie lub całkowite zrozumienie tego, że biorą udział w badaniu lub charakteru badania; w orzeczeniu zalecono, aby proces świadomej zgody był rejestrowany na wideo. W ubiegłym roku szeroko komentowane kwestie za zgodą i uczestnictwem doprowadziły do orzeczeń Sądu Najwyższego, które opóźniły lub anulowały wiele badań klinicznych w Indiach, w tym kilka wspieranych przez National Institutes of Health.
Po zamieszaniu, które nastąpiło po początkowych orzeczeniach Sądu Najwyższego, które groziły przerwaniem wszystkich badań klinicznych w Indiach, o ile nie ustanowiono wyższych standardów, dyrektywa dotycząca rejestracji wideo procesu świadomej zgody umożliwiła przeprowadzenie eksperymentalnych badań z udziałem pacjentów do wznowienia. Ponieważ był to nowy wymóg badań klinicznych, a badacze nie mieli wcześniejszych doświadczeń z tym procesem, niewiele było jasności, niejednoznaczności i intensywnej dyskusji wśród badaczy na temat wykonywania i standaryzacji procesów. 92 10-stronicowy poradnik wydany przez Centralna organizacja kontrolująca leki (CDSCO, odpowiednik USA)
[patrz też: lista leków refundowanych dla seniorów, kwasy omega 3 występowanie, endometrioza po menopauzie ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza po menopauzie kwasy omega 3 występowanie lista leków refundowanych dla seniorów