Sekwencjonowanie kliniczne całego egzaminu w celu rozpoznania zaburzeń mendlowskich AD 9

Na przykład 7 pacjentów, w tym ci z mutacjami w ARID1A, ARID1B (u 2 pacjentów), KANSL1, SMARCB1, SRCAP i C5orf42, nie otrzymaliby diagnozy, gdyby badanie to przeprowadzono przed 2012 r., Kiedy niektóre raporty z badań stały się dostępne . Okresowe monitorowanie literatury i baz danych może zatem pomóc w zdiagnozowaniu wielu dodatkowych przypadków Dodatkowe informacje z badań rodzinnych lub dalsze informacje zwrotne od lekarzy kierujących mogą również ustalić więcej diagnoz wśród przypadków w naszym badaniu, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane poprzez sekwencjonowanie całego egzonu. Potwierdzenie kliniczne jest często jedynym sposobem ustalenia wiarygodności diagnozy. Często nie jest dostępny drugi test laboratoryjny, aby niezależnie potwierdzić diagnozę. Istnieje możliwość uzyskania wyników fałszywie dodatnich, ale jest ona niewielka i podobna do tej, którą można wziąć pod uwagę w przypadku innych diagnoz laboratoryjnych, które należy rozważyć w kontekście obrazu klinicznego. Istnieje również możliwość rozwoju fenotypu, który może w pewnym momencie zmienić lub dodać do rozpoznania u niektórych pacjentów.
W przypadkach, które nie zostały zdiagnozowane, mutacje etiologiczne mogą znajdować się w regionach niekodujących, takich jak regiony regulatorowe lub głębokie regiony intronowe, których nie można wykryć za pomocą sekwencjonowania całego egzomu. Sekwencjonowanie wszystkich zanotowanych kodujących egzonów chromosomu X w 208 rodzinach z opóźnieniem umysłowym sprzężonym z chromosomem X zidentyfikowało przyczynowo-skutkowe allele tylko w 25% rodzin poddanych analizie34, co jest zgodne z uprzedzeniem typu mutacji w bazie danych mutacji genów człowieka i sugeruje, że nasze rozumienie architektury alleli nawet w przypadku cech mendelizujących jest dalekie od ukończenia.
Ograniczenia techniczne mogą również uwzględniać niewielki, ale znaczny ułamek przypadków, w których sekwencjonowanie całych eksomów nie pozwoliło na określenie zmienności leżącej u podłoża pozornego zaburzenia mendlowskiego. Zmutowane allele mogą być zlokalizowane w regionach kodujących, które nie są dobrze pokryte przez sekwencjonowanie całego eksonu (około 5% regionów kodujących) (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Potencjalnym lekarstwem na ten problem jest sekwencjonowanie całego genomu, ale jest ono droższe niż sekwencjonowanie całych eksomów i skutkuje głębokością pokrycia sekwencji, która jest mniejsza niż osiągana przez sekwencjonowanie całego egzonu. Inne ograniczenia techniczne mogą wynikać z obecności wielu pseudogenów lub powtarzających się regionów, które zaciemniają konkretną kopię, której warianty mapują.
Chociaż większość pacjentów, u których ustalono rozpoznanie na podstawie sekwencjonowania całego egzomu, prawdopodobnie cierpi na rzadkie choroby genetyczne, spodziewano się, że niektóre z diagnoz będą stosunkowo powszechnymi zespołami. W rzeczywistości, czterech pacjentów otrzymało diagnozę molekularną zaburzenia spektrum Noonan, wspólnej i stosunkowo dobrze określonej grupy zaburzeń
[podobne: na zdrowie po francusku, cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa, psychoterapia bielsko biała ]

Powiązane tematy z artykułem: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa na zdrowie po francusku psychoterapia bielsko biała