Powiedzmy na przyklad, ze masz nauczyc sie na pamiec utworu poetyckiego, skladajacego sie z dwunastu czterowierszowych strofek

Powiedzmy na przykład, że masz nauczyć się na pamięć utworu poetyckiego, składającego się z dwunastu czterowierszowych strofek. Jeżeli według twojej teorii uczenie się przebiega stopniowo krok po kroku, będziesz się uczyć wiersza po wierszu, strofki po strofce, aż nauczysz się całego utworu. Możesz nawet nie pomyśleć, że ważną rzeczą byłoby przed rozpoczęciem uczenia się na pamięć przeczytać całość. Jeżeli jednak jesteś zwolennikiem całościowej czy gestaltowskiej teorii uczenia się, przeczytasz kilka razy cały poemat i będziesz się starał zrozumieć jego myśl ogólną. Postępując zgodnie z pierwszą teorią, podzielisz utwór na części i zapamiętasz te części; zgodnie z drugą będziesz starał się zapamiętać utwór jako całość. Gdy czteroletni Tom skłamał, matka jego przeraziła się i umyła mu usta wodą i mydłem. Natomiast matka czteroletniego Leonarda gdy ten zaczął kłamać, zachowała się zupełnie inaczej. Uśmi echnęła się żartobliwie i powiedziała do męża: Wyrośnie z tego. To się zdarza w jego wieku. [podobne: rehabilitacja ogólnoustrojowa, cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa, neurolog siedlce ]

Powiązane tematy z artykułem: cena rezonansu magnetycznego kręgosłupa neurolog siedlce rehabilitacja ogólnoustrojowa