Zlamanie z wgnieceniem srodka klykcia

Złamanie z wgnieceniem środka kłykcia Jeżeli nie udaje się unieść wgniecionej blaszki kłykcia piszczeli ani skrajnym odwiedzeniem, ewentualnie przywiedzeniem, ani przez-skórnie wprowadzonym gwoździem, odsłaniamy kłykieć cięciem podłużnym, długości 4 cm, i unosimy pobijakiem wgniecioną istotę zbitą kłykcia. Jeśli zdjęcia kontrolne wykażą dobre ustawienie, nakładamy tutor gipsowy ujmujący kończynę od guza kulszowego prawie do kostek podudzia; opatrunek ten powinien ująć kolano w ustawieniu całkowicie wyprostnym, lecz nie w nadmiernym wyprostowaniu. Należy również zwrócić uwagę, by nie ustawić podudzia ani w odwiedzeniu, ani w przywiedzeniu, a opatrunek gipsowy przeciąć od razu na całej długości. Po upływie 2 tygodni nakładamy nowy tutor gipsowy, a po dalszych 2 tygodniach trzeci opatrunek, tym razem kleinowy i pozwalamy choremu wstać z łóżka; po 6 tygodniach zdejmujemy tutor i nakładamy nowy opatrunek kleinowy. [podobne: USG piersi, endometrioza stopnie, USG genetyczne ]

Rozszerzenie i sztywnosc zrenicy wystepuje po stronie ogniska

Rozszerzenie i sztywność źrenicy występuje po stronie ogniska, zazwyczaj w następstwie utworzenia się krwiaka nadoponowego. W razie znacznego uszkodzenia mózgu po obu stronach czaszki rozszerzenie i sztywność źrenicy świadczą prawie zawsze o tym, że cięższe uszkodzenie nastąpiło po stronie porażenia źrenicy; wyjątkowo jedynie zdarza się, że rozszerzenie i sztywność źrenicy jest objawem zmiażdżenia tkanki mózgowej i wtórnego obrzęku mózgu lub ograniczonego wodogłowia zewnętrznego (zwłaszcza u dzieci), a nie krwiaka. Po określeniu strony, po której mamy operować, oznaczamy na czaszce typowe punkty (według schematu Kronleina), w których wykonujemy wiercenie. Linie Kronleina: Linia pozioma przebiega na wysokości górnego brzegu oczodołu, a dwie pozostałe przebiegają pionowo; pierwsza przez środek łuku jarzmowego, druga tuż poza wyrostkiem sutkowym kości skroniowej. [patrz też: ginekologia estetyczna, USG ciąży, ginekologia ]