Opukiwanie watroby

W przypadkach przewlekłych zmian zapalnych w ścianie pęcherzyka i dookoła niego, a także w razie nacieku nowotworowego jego ściany można go czasami stwierdzić obmacywaniem, nawet gdy jest znacznie mniejszy niż prawidłowy. Wyczuwa się wtedy twardy lub zbity przeważnie bolesny twór usadowiony w miejscu wcięcia pęcherzykowego wątroby. Powiększenie pęcherzyka niekoniecznie jest oznaką jego choroby. Pęcherzyk żółciowy wyczuwa się w postaci dużego guza w raku głowy trzustki, kiedy dopływ żółci do dwunastnicy ustaje wskutek zaciśnięcia wspólnego przewodu żółciowego. d) Opukiwanie wątroby. Opukiwanie wątroby ma za zadanie określić górną i dolną granicę stłumienia wątrobowego. Odróżnia się stłumienie wątrobowe duże zwane także względnym i małe czyli bezwzględne. Stłumienie duże odpowiada rozmiarom całej wątroby, natomiast stłumienie bezwzględne odpowiada tylko tej części która styka się bezpośrednio z klatką piersiową i nadbrzuszem. Określenie stłumienia względnego wymaga silnego opukiwania. Natomiast dla określenia stłumienia bezwzględnego należy opukiwać cicho, zwłaszcza gdy bada się przedni brzeg wątroby. Przeważnie nie określa się stłumienia względnego gdyż, jak można o tym przekonać się za pomocą badania radiologicznego, jego określenie jest niepewne. Górna granica bezwzględnego stłumienia wątroby jest zarazem dolną granicą prawego płuca (t. II). Przebieg dolnej granicy stłumienia odpowiada przebiegowi rzutu przedniego brzegu wątroby. Opukiwanie dolnej granicy wątroby jest metodą znacznie mniej pewną niż obmacywanie wątroby, ponieważ w pobliżu znajdują się jelita i żołądek. Wzdęcie tych narządów może nawet znacznie zmniejszyć stłumienie wątrobowe, natomiast wypełnienie jelit kałem może być przyczyną rzekomego zwiększenia stłumienia wątrobowego. Toteż gdy przedni brzeg wątroby daje się stwierdzić obmacywaniem, nie opukujemy go w celu stwierdzenia, czy wątroba nie jest powiększona, natomiast bada się opukiwaniem brzeg, jeżeli warunki dla obmacywania są utrudnione oraz jeżeli brzeg wątroby nie daje się stwierdzić obmacywaniem. Wynik badania wątroby opukiwaniem można w tych przypadkach uważać za mniej więcej pewny tylko wtedy, gdy stale jest on taki sam podczas wielokrotnego badania przy różnym stanie przylegających jelit i żołądka. [patrz też: uczulenie na tytan, na zdrowie po francusku, lista alergenów ]

Powiązane tematy z artykułem: lista alergenów na zdrowie po francusku uczulenie na tytan