Najbardziej uderzajace przyklady stwierdzono w instytucjach karnych i poprawczych

Najbardziej uderzające przykłady stwierdzono w instytucjach karnych i poprawczych. Mieszkaniec takiej instytucji lub dziecko w domu czy w szkole może ,się dostosować do wymagań, ponieważ uniknięcie kary, a więc zmniejszenie niepokoju, jest czymś korzystnym. Dostosowaniem się osiąga również inne cele, które są dla niego migreną. Z chwilą jednak, gdy nie pozostaje dłużej pod czujnym okiem wychowawców, rodziców czy nauczycieli, nie ma już niczego, co by utrzymało zdobyte w ten sposób cechy zachowania się. Niewiele się przyczyniono w ten sposób do kształcenia charakteru . Gerald H. J. Pearson opisuje przypadek chłopca, którego trudności są dramatycznym przykładem, jak źle jest na ogół stosowana zasada nagrody i kary. Pewien dziesięcioletni chłopiec robił dobre postępy we wszystkich przedmiotach z wyjątkiem matematyki, W przedmiocie tym stale mu się nie powodziło. Szczegółowe badanie jego zadań wykazało, że wykonywał on wszystkie działani a matematyczne dobrze niezależnie od stopnia trudności, jeżeli nie zawierały liczby 3. Popełniał natomiast stale błędy w najprostszych obliczeniach, gdy występowała liczba 3. Okazało się, że kiedy był w pierwszej klasie, nauczycielka gniewała się na niego, że zbyt wolno uczy się pisania liczby 3 i uderzyła go wiele razy po rękach, aby go zmusić do poprawnego pisania tej cyfry, W rezultacie chłopiec skojarzył liczbę 3 z cierpieniem i dlatego nie umiał zastosować tej liczby w obliczeniach. Innym czynnikiem, który wykazuje, jak niebezpieczne jest zbytnie poleganie na teorii kary i nagrody, jest fakt, że zarówno dzieci, jak dorośli wykazują duże różnice indywidualne w sposobie reagowania na sytuację uczenia się. [więcej w: sztanga allegro, pole magnetyczne fizjoterapia, psychoterapia bielsko biała ]

Powiązane tematy z artykułem: pole magnetyczne fizjoterapia psychoterapia bielsko biała sztanga allegro