Na takim rozumowaniu opiera sie autorytatywne stosowanie przymusu

Na takim rozumowaniu opiera się autorytatywne stosowanie przymusu. Obecnie wiemy, że dzieci nie mogą nauczyć się tego, w czym brak im doświadczenia, i gdy nie rozumieją celu uczenia się, (lub, jeśli czynnik woli, nie mają ochoty do nauki). Niektóre z nich po prostu nie mogą nauczyć się pewnych rzeczy, które Im zadajemy. Nie ma to nic wspólnego ze złośliwym uporem, chociaż dziecko postawione w sytuacji, w której żąda się od niego tego, czego wykonać nie potrafi, może tak wyglądać i tak postępować jakby było uparte . TEORIA UZNAJĄCA, ZE WYNIKI UCZENIA SIĘ SĄ TRWAŁE Teoria ta utrzymuje, że jeżeli materiał jest właściwie nauczony (co implikuje, że właściwie go uczono), nie może być i nie będzie zapomniany, że uczenie się jest raczej niezmiennym trwałym stanem niż postępującym dynamicznie procesem. Podobnie jak teoria nagrody i kary, ta teoria ma również pewną wartość, Jeżeli to, czego nauczyliśmy się, staje się częścią na szego codziennego życia, jest rzeczą ważną dla naszego powodzenia, lub wiąże się z pojęciem o nas samych, możemy być zupełnie pewni, że materiał ten zapamiętamy. To znaczy, będziemy go pamiętali co najmniej tak długo, jak nam to będzie potrzebne. Jeśli jednak przez właściwie nauczone rozumiemy zapamiętane lub takie nauczenie się, że jesteśmy w stanie powtórzyć materiał przy sprawdzaniu pisemnym, to wówczas rozczarujemy się, o ile się spodziewamy trwałego nauczenia się. Tę popularną teorię podważa najczęściej fakt, że uczeń, który kontynuuje w szkole średniej naukę języka angielskiego, wydaje się nie znać najelementarniejszych zasad gramatyki i interpunkcji. [przypisy: kwasy omega 3 występowanie, pediatra grójec, złamanie podudzia ]

Powiązane tematy z artykułem: kwasy omega 3 występowanie pediatra grójec złamanie podudzia