Dala im nastepnie zadanie pisemne, jako rodzaj cwiczenia, które mialo na celu opanowanie zasad przedstawionych przez nia

Dała im następnie zadanie pisemne, jako rodzaj ćwiczenia, które miało na celu opanowanie zasad przedstawionych przez nią. Pan Volker twierdził, że lepsze wyniki osiągnie się wtedy, kiedy zasady dobrego zachowania się sformułują sami uczniowie, a nie on. Wyczuwał, że uczniowie przeciwstawiliby się każdej koncepcji przedstawionej im przez kogokolwiek z dorosłych w formie wykładu. Pan Volker, podobnie jak pani DeI Carlo, był przekonany, że uczniowie uczą się wtedy, gdy są czynni, lecz nie uważał, by ćwiczenie samo przez się było bardzo skuteczne. Poza tym uważał tę sytuację za okazję do uczenia się samodzielnego podejmowania decyzji. Dlatego polecił uczniom, by zadecydowali, co należało zrobić w celu przyswojenia sobie zasad sportowego zachowania się. Według teorii pani DeI Carlo uczenie przebiega najbardziej skutecznie wtedy, gdy jest kierowane przez nauczycieli, pan Volker natomiast twierdził, że uczenie się daje lepsze rezultaty, kiedy uczn iowie biorą udział w kierowaniu nim. Te dwie matki i ci dwaj nauczyciele, których sposoby podejścia do uczenia się opisaliśmy, wyznawali różne teorie uczenia się: jedni stare, drudzy – nowe. Celem tego rozdziału jest rozważenie niektórych dawniejszych, bardziej tradycyjnych teorii uczenia się, ponieważ odgrywają one ważną rolę w myśleniu nauczycieli, jak i laików. [więcej w: lista leków refundowanych dla seniorów, złamanie kości podudzia, pediatra grójec ]

Powiązane tematy z artykułem: lista leków refundowanych dla seniorów pediatra grójec złamanie kości podudzia