Bolesnosc uciskowa watroby

Bolesność uciskową wątroby stwierdza się: 1) w przypadkach szybkiego i znacznego jej powiększenia, zwłaszcza w przekrwieniu biernym wątroby, w przypadkach wątroby żółciowej i w ostrych chorobach zakaźnych, szczególnie w durze powrotnym. 2) w ostrym zapaleniu torebki wątrobowej na tle np. zakażenia kiłowego; 3) w ropnym zapaleniu wątroby; 4) w raku wątroby; 5) w zapaleniu pęcherzyka i w przypadkach jego raka. Zależnie od sprawy chorobowej bolesność uciskowa wątroby może być rozlana lub ograniczona. Nie ma bolesności uciskowej w marskości przerostowej, w skrobiawicy, w stłuszczeniu wątroby i w bąblowcu jednopęcherzowym, jeżeli nie jest wciągnięta w sprawę chorobową torebka wątrobowa. Wątroba zmniejszona wskutek marskości zanikowej jest bolesna tylko wtedy, gdy choroba powstała na tle zakażenia kiłowego. Tarcie otrzewne w okolicy wątroby stwierdza się w okresie wdechu w przypadkach ostrego zapalenia torebki wątrobowej. Ma ono takie same cechy jak tarcie opłucne. Po zbadaniu brzegu i powierzchni wątroby należy przekonać się czy nie ma tętnienia wątroby. Sprawę tę omówiłem w t. I. Badając okolicę pęcherzyka zwraca się baczną uwagę, czy nie ma ograniczonej bolesności uciskowej w miejscu jego rzutu. Taką bolesność stwierdza się nieraz w napadzie kamicy żółciowej i przez pewien czas po nim. W przypadkach zapalenia pęcherzyka z udziałem pokrywającej go otrzewnej stwierdza się nadto w tymże miejscu wzmożone napięcie powłok brzusznych. Sam pęcherzyk jest nie wyczuwalny w warunkach prawidłowych. Pęcherzyk powiększony można czasami wyczuć w postaci gładkiego, napiętego guza o kształcie gruszkowatym. Wychodzi on spod wątroby i nie daje się od niej oddzielić. Guz zazwyczaj się zmniejsza, gdy chory położy się na lewy bok, wtenczas bowiem pęcherzyk chowa się bardziej poza wątrobę. Cechująca jest dla guza pęcherzyka żółciowego jego ruchomość oddechowa ku dołowi w okresie wdechu i ku górze podczas wydechu. Pomimo powiększenia pęcherzyk może być niewyczuwalny nawet u osoby z wiotkimi powłokami brzusznymi. Zwłaszcza nie dają się wyczuć pęcherzyki bardzo znacznie powiększone, o ścianach wybitnie ścieńczałych, ponieważ taka ściana nie stawia żadnego oporu obmacującym palcom. W innych przypadkach powiększonego pęcherzyka nie można go stwierdzić obmacywaniem, gdyż jest on pokryty przez wyciągnięty przezeń ku dołowi wyrostek językowaty wątroby Riedla. [patrz też: neurolog siedlce, test integracji sensorycznej, ośrodki leczenia uzależnień nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: neurolog siedlce ośrodki leczenia uzależnień nfz test integracji sensorycznej