Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojec i ukladów odniesienia, co umozliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej róznorodnosci faktów i wiadomosci

Powodzenie w nauce polega na rozwoju szerszych pojęć i układów odniesienia, co umożliwia z kolei poznanie szerszej i bogatszej różnorodności faktów i wiadomości. Te pojęcia i układy odniesienia pomagają jednostce dostrzec stosunki między elementami wiedzy. Dostrzeganie tych wzajemnych powiązań sprawia, że wiadomości nie tylko nabierają pełniejszego znaczenia, lecz stają się również bardziej użuteczne Earl C. Kelley tak komentuje tę popularną i tradycyjną teorię. Nauczyciele i rodzice na ogół uważają wiedzę za coś, co istnieje samo przez się od dłuższego czasu a uczeń ,potrzebuje tylko sięgnąć i nabyć ją. Jeżeli wszyscy, uczniowie z pewnej klasy sięgną ,po te same wiadomości i nabędą je, wszyscy będą umieli to samo. Takie przekonanie, oczywiście, wpływało na nasz sposób postępowania, na budynki szkolne, podręczniki, i co najważniejsze, na masz stosunek do dzieci. Ponieważ przyjmuje się, że wiedza istnieje sama przez się, a więc każdy, kto tylko chce, może ,ją sobie przyswoić, ci zaś, którzy w ten sposób nie postępują, są ludźmi upartymi. Skoro upór osoby uczącej się jest jedyną przeszkodą w powodzeniu w nauce, staramy się zmusić ucznia do pracy. [hasła pokrewne: Ginekolog łódź, endometrioza leczenie hormonalne, ginekologia ]

Prawda jest, ze ludzie poznaja fakty i ucza sie nowych wiadomosci, ale czynia to wlaczajac je do uprzednich doswiadczen

Prawdą jest, że ludzie poznają fakty i uczą się nowych wiadomości, ale czynią to włączając je do uprzednich doświadczeń. Inaczej mówiąc, poznajemy fakty i wiadomości w powiązaniu z innymi wiadomościami, umiejętnościami, potrzebami, pojęciami, stanowiącymi już część życia i doświadczenia osoby uczącej się. Jeżeli to, czego się uczymy, nie staje się czymś koniecznym lub pożytecznym dla naszego działania jako jednostek, szybko zostaje zapomniane. Możemy zapamiętać jakiś oddzielny fragment, wiedzy na krótki czas, żeby zdać egzamin i w ten sposób uniknąć kary w formie złego stopnia lub niezadowolenia nauczyciela, którego lubimy i szanujemy. Kiedy jednak otrzymało się stopień, a nauczyciel jest z odpowiedzi zadowolony, bezużyteczny materiał przechodzi w otchłań zapomnienia. Za teorią „dodawania” częściowo przemawia fakt, że ludzie wykształceni znają na ogół więcej faktów niż ludzie o niższym wykształceniu. Nie znaczy to jed nak, że wykształcenie jest procesem gromadzenia faktów. [hasła pokrewne: leczenie endometriozy, dieta w ciąży, Ginekolog łódź ]