Metny plyn mózgowo-rdzeniowy

Mętny płyn mózgowo-rdzeniowy wydobywający się z igły pod ciśnieniem świadczy wyraźnie o zapaleniu opon mózgowych; samo zwiększenie zawartości elementów upostaciowanych świadczy jedynie o odczynie wysiękowym opon (meningitis serosa), jeżeli posiew wykazuje jałowość płynu. Gdy w zapaleniu opon na tle zakażenia badanie wykazuje mikroby Gram-dodatnie, odpuszczamy 20 do 20 ml płynu mózgowo-rdzeniowego i wstrzykujemy do worka oponowego 15000 jednostek penicyliny; w razie stwierdzenia mikrobów Gram-ujemnych, wstrzykujemy do worka 15 mg streptomycyny. Zarówno penicylinę jak i streptomycynę rozpuszczamy w 10 ml roztworu fizjologicznego soli kuchennej, nie posiadającego działania pirogenicznego. Ponadto podajemy choremu co 8 godzin 5 g sulfonamidu w 1000 ml roztworu fizjologicznego soli kuchennej w postaci kroplówki dożylnej, a domięśniowo co 3 godziny 40000 jednostek penicyliny lub -100 mg streptomycyny, zależnie od wyniku badania bakteriologicznego. [więcej w: endometrioza, operacja endometriozy, ginekolog Warszawa ]

Rozszerzamy otwór kleszczami kostnymi

U chorych po 40 roku życia krwiak nadoponowy występuje często obustronnie. Z tego względu Bailey poleca w tych wypadkach wiercenie PC) obu stronach czaszki. Jeżeli po usunięciu krwiaka i krwi płynnej dochodzi ponownie do gromadzenia się krwi w ranie, należy wyszukać i podwiązać krwawiące naczynie. Rozszerzamy otwór kleszczami kostnymi w kierunku podstawy czaszki w dół. Niekiedy, wyjątkowo zresztą, w czasie rozszerzania otworu krew tętnicza tryska z kości (naczynie może przebiegać głęboko w rowku kostnym); zamykamy wówczas rowek drzazgą kostną lub, jeżeli nie mamy nic innego pod ręką, wyjałowioną drzazgą drewnianą z zapałki. Jednak z reguły tętnica oponowa przylega do opony twardej; ponieważ ściana jej ulega łatwo rozdarciu, podkłuwamy ją ostrożnie, starając się nie przekłuć i nie wziąć w szew opony twardej. [przypisy: USG tarczycy, Warszawa ginekolog, endometrioza ]